بهمن ۱۰, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

VERACITY چقدر ایمن و دقیق است؟

VERACITY بطور مستقیم DNA جنینی را مورد بررسی قرار می دهد، بنابراین بالاترین میزان دقت (۹۹%<) را در تشخیص شایعترین آنیوپلوئیدی های جنینی دارد. این تست […]
بهمن ۸, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

VERACITY چگونه عمل می کند؟

در طول حاملگی ، برخی از سلول های جفت و جنین تخریب شده و DNA این سلول ها از طریق جفت به درون جریان خون مادر […]
بهمن ۴, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

تست های کبدی

نیازی به ناشتا بودن بیمار نیست. ولی بهتر است حداقل چند ساعت بیمار ناشتا باشد. مصرف فنوباربیتال و فنی توئین که جزء داروهای ضد صرع می […]
بهمن ۲, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

آزمایش کلسترول

یک هفته قبل از انجام تست رژیم غذایی معمولی داشته باشید و هیچ گونه منع مصرف چربی نداشته باشید.