دی ۲۸, ۱۳۹۸
سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ سرطان کولورکتال چیست؟ نمودار معده ، روده کوچک ، سکوم ، روده بزرگ صعودی ، روده بزرگ عرضی ، روده بزرگ نزول ، […]
دی ۱۶, ۱۳۹۸
جلوگیری از سرطان

جلوگیری از سرطان

جلوگیری از سرطان هر نوع تنباکو با ۲۵۰ ماده شیمیایی مضر بسته بندی شده است. نزدیک به ۷۰ مورد از آنها باعث سرطان می شوند. و […]
دی ۱۴, ۱۳۹۸
سرطان ریه

سرطان ریه

سرطان ریه سرطان ریه عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان و مردان است. اما همیشه اینطور نبود. قبل از استفاده گسترده از […]
دی ۱۱, ۱۳۹۸
سرطان پروستات

سرطان پروستات

سرطان پروستات سرطان پروستات در پروستات یک مرد ایجاد می شود ، غده اندازه گردو درست زیر مثانه که مقداری از مایعات را در مایع منی […]